Szkolenia i projekty

 

 I. MINDFULNESS

 

8 tygodniowy kurs Mindfulness MBLC (Życie w oparciu o uważność), Grupa maksymalnie do 12osób.

Zapisy już od 09.08.2020r. ,  Koszt 790zł, zadatek 150zł przelewem na konto Instytut Promowania Świadomości w Rodzinie Recognition Iwona Woźniak, ul. T.Kościuszki 30/2, 10-504 Olsztyn, 

ING Bank Śląski 91 1050 1807 1000 0092 6103 2339 z dopiskiem: zadatek na kurs mindfulness, imię i nazwisko kursanta

lub gotówka płatna w siedzibie Instytutu Recognition.

Serdecznie zapraszamy!!! Zapisy już od 09.08.2020r.

Ilość miejsc ograniczona.

Zajęcia rozpoczynamy już od 15.09.2020r.  godz.17:30 - 19:30

 Mindfulness Based Living Course (MBLC – Kurs życia oparty o Uważność) to cykl cotygodniowych spotkań w ramach szkolenia uważności, w oparciu o program Certyfkowanego Kursu Mindfulness wg Mindfulness Association. Kurs ten obejmuje osiem tygodni i składa się na niego osiem spotkań, które zwykle trwają od około półtorej do dwóch godzin. Kurs poprzedza spotkanie wprowadzające przed rozpoczęciem kursu i zamyka spotkanie podsumowujące po ośmiu tygodniach. Dzień praktyki Mindfulness jest zazwyczaj uwzględniony pomiędzy 6 i 7 tygodniem programu.

 Kurs skierowany jest zarówno do osób początkujących, jak i do tych pragnących pogłębiać swoją praktykę. Natomiast nie jest wymagane posiadanie doświadczenia w praktyce Mindfulness. Kurs obejmuje 8 spotkań, Dzień Uważności, spotkanie podsumowujące, konsultację oraz nagrania, podręcznik i certyfikat ukończenia kursu. W sumie to prawie 22 godziny szkolenia głównego i dodatkowe godziny uzupełniające po kursie. Kurs ma charakter doświadczalny i podręcznik służy przede wszystkim jako późniejsze źródło odświeżenia informacji. Bardzo ważna jest praca własna pomiędzy spotkaniami (ok 30 min. dziennie) oraz przez resztę życia.

 Tematyka spotkań cotygodniowych:

 

Tydzień 1 – Czym jest uważność i po co mielibyśmy ją praktykować? Zacznij w miejscu, w którym jesteś.

 

Tydzień 2 – Ciało jako miejsce bycia obecnym.

 

Tydzień 3 – Wprowadzenie podpory uważności.

 

Tydzień 4 – Praca z rozkojarzeniem.

 

Tydzień 5 – Badanie strumienia myśli.

 

Tydzień 6 – Postawa obserwatora.

 

Dzień praktyki

 

Tydzień 7 – Samoakceptacja.

 

Tydzień 8 – Życie w oparciu o uważność, Podsumowanie – Reszta życia.

 

Kurs prowadzi Magdalena Janus, która tak pisze o sobie:

Nazywam się Magdalena Janus i jestem nauczycielem / trenerem Uważności (z ang. mindfulness). Dlaczego mindfulness? Może po prostu dlatego, że pomógł mi odnaleźć siebie i cieszyć się chwilą w świecie pełnym bodźców, natłoku informacji oraz zdarzeń? Dlatego, że uczy akceptacji, nieoceniania i kochania siebie takim, jakim się jest? Chyba właśnie TAK.

 Aby dotrzeć do miejsca, w którym jestem dziś musiałam przejść przez drogę pełną zakrętów. Prawie całe swoje dorosłe życie przepracowałam w korporacji, zmieniałam działy, stanowiska, szefów. Osiągając jeden cel natychmiast szukałam kolejnego wyzwania. Czy to lubiłam? Pewnie. Czy dało mi to szczęście i spełnienie? Nie. Ciągły bieg za „tym czymś” – tylko za czym? Pewnego dnia zadałam sobie pytanie: mam „wszystko”, dlaczego nie jestem szczęśliwa? I wtedy rozpoczęły się poszukiwania, poszukiwania siebie.

 Zaczęło się od jogi – wow, to już 7 lat! (od 2013r.), potem szkoła coachingu (Life Coaching), aż w końcu trafiłam na Mindfulness Association (MA) i postanowiłam spróbować.

 Z początku byłam sceptyczna lecz z każdym spotkaniem następowały drobne, subtelne zmiany, które spowodowały, że chciałam dalej odbywać tę podróż w głąb siebie...bo już się nie bałam. I w ten sposób przeszłam pełne szkolenie i ścieżkę nauczycielską w nurcie Życia opartego na uważności (MBLC – Mindfulness Based Living Course) i w 2018 roku uzyskałam Certyfikat gotowości do prowadzenia 8 tygodniowych kursów MBLC, czyli zostałam nauczycielem / trenerem uważności.

 Na co dzień jestem mamą dwóch cudownych córek i właścicielką wspaniałego czworonoga. A uważność w życiu pomaga mi dostrzegać i cieszyć się pięknymi chwilami z najbliższymi, z naturą i z samą sobą. Jestem za to bardzo wdzięczna, dziękuję!

 

II. ŚWIADOME UCZENIE SIĘ!

 

WAKACYJNE POWTÓRKI DO MATURY POPRAWKOWEJ Z MATEMATYKI!!! 29.08.2020r. - 7.09.2020r.

 • termin egzaminu poprawkowego z matematyki -  08.09.2020R.
 • powtórki obejmują zakres podstawowy
 • 10 modułów  z „Królową Nauk” i oswojeniem się ze stresem egzaminacyjnym

RÓWNIEŻ JEST MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI Z MATEMATYKI ORAZ TECHNIK EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ - kontakt 501-040-692

Zajęcia  prowadzi dyplomowany nauczyciel matematyki z wieloletnim stażem pracy w technicznej szkole średniej - mgr Iwona Woźniak

Grupy od 5 do 10 osób, koszt jednej godziny 30zł.

Jest również możliwość wyboru dowolnych modułów tematycznych.

 

Szczegółowy harmonogram:

I. MODUŁ 29.08.2020R.

LICZBY RZECZYWISTE

 1. Język matematyki
 2. Zbiory liczbowe
 3. Przedziały liczbowe
 4. Działania na liczbach rzeczywistych
 5. Procenty
 6. Potęgi
 7. Pierwiastki
 8. Wartość bezwzględna
 9. Przybliżenia liczb
 10. Logarytmy

II. MODUŁ 30.08.2020R.

WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

 1. Podstawowe pojęcia
 2. Nazwy wyrażeń algebraicznych
 3. Działania na wyrażeniach algebraicznych
 4. Rozkładanie wyrażenia algebraicznego na czynniki
 5. Wzory skróconego mnożenia
 6. Proporcja
 7. Wyrażenia wymierne

III. MODUŁ 31.08.2020R.

FUNKCJE

 1. Funkcja i jej własności
 2. Przekształcenia wykresów funkcji
 3. Funkcja liniowa
 4.  Funkcja kwadratowa
 5.  Proporcjonalność odwrotna
 6. Funkcja wykładnicza
 7.  Funkcja potęgowa

 IV. MODUŁ 01.09.2020R.

RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI

 1. Równania-podstawowe pojęcia
 2. Równania liniowe
 3. Równania stopnia pierwszego w postaci proporcji
 4. Nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą
 5. Układy równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi
 6. Równania kwadratowe
 7. Nierówności kwadratowe
 8. Równania nieliniowe

V. MODUŁ 02.09.2020R.

CIĄGI

 1. Określenie i własności ciągów
 2. Ciąg arytmetyczny
 3. Ciąg geometryczny
 4. Oprocentowanie wkładów

VI. MODUŁ 03.09.2020R.

TRYGONOMETRIA

 1. 1.      Funkcje trygonometryczne kąta ostrego
 2. 2.      Funkcje trygonometryczne kątów wypukłych

VII. MODUŁ 04.09.2020R.

PLANIMETRIA

 1. Kąty
 2. Okręgi i koła
 3. Trójkąty
 4. Czworokąty
 5. Wielokąty foremne
 6. Przekształcenia geometryczne

VIII. MODUŁ 05.09.2020R.

GEOMETRIA NA PŁASZCZYŹNIE KARTEZJAŃSKIEJ

 1. Współrzędne punktu
 2. Odległość punktów na płaszczyźnie
 3. Proste na płaszczyźnie kartezjańskiej
 4. Symetria w układzie współrzędnych

 IX. MODUŁ 06.09.2020R.

STEREOMETRIA

 1. Kąty w przestrzeni
 2. Wielościany
 3. Graniastosłupy
 4. Ostrosłupy
 5.  Walce
 6. Stożki
 7. Kule
 8. Zamiana jednostek objętości

X. MODUŁ 07.09.2020R.

KOMBINATORYKA I PRAWDOPODOBIEŃSTWO. ELEMENTY STATYSTYKI OPISOWEJ

 1. Elementy kombinatoryki
 2. Elementy rachunku prawdopodobieństwa
 3. Elementy statystyki opisowej

Jeden moduł trwa 3 godziny w soboty i niedziele od 10:00 do 13:00, od poniedziałku do piątku 15:30 do 18:30 z przerwą 10minut. Cena jednej godziny jedyne 30zł.!!!

Osoby, które zapiszą się na co najmniej 5 modułów otrzymują gratis wizytę u jednego ze specjalistów Instytutu Recognition !

Przed rozpoczęciem każdego modułu krótki trening motywacyjny.

Każdy moduł kończy się rozwiązywaniem zadań maturalnych z przykładowych arkuszy egzaminacyjnych CKE.

(Możesz wybrać dowolny moduł o ile będą wolne miejsca. Zapisy w ciągu tygodnia poprzedzającego moduł do każdego czwartku!!!)

Serdecznie zapraszamy!!! Zapisy już od 30.07.2020r. pod nr telefonu 501-040-692

Liczba miejsc ograniczona.

Jest również możliwość indywidualnych konsultacji z matematyki przygotowujących do matury. Koszt jednej godziny to 50zł.

 

  III. REAKTYWACJA ZAWODOWA KOBIET

 

Osoby, które doświadczyły w swoim życiu problemów zdrowotnych lub z innych powodów nie mogły pracować zarobkowo, zazwyczaj najbardziej doceniają to, jak ważna jest w życiu aktywność zawodowa. Niestety, powrót do niej, zwłaszcza po długiej wieloletniej przerwie, jest bardzo trudny. Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się na prowadzenie zajęć i spotkań w zakresie reaktywacji zawodowej kobiet. Kierujemy je do Pań z województwa warmińsko-mazurskiego, które potrzebują informacji odnośnie lokalnego rynku pracy, a także tego, w jaki sposób mogą zbudować swoje kwalifikacje i dostać wymarzone zajęcie.

Prowadzimy też konsultacje biurowo-administracyjne, przeznaczone m.in. dla osób chcących założyć firmę. Dzięki nim zainteresowani tematem dowiedzą się, w jaki sposób prowadzić księgowość w mikroprzedsiębiorstwie, jak zarządzać pracownikami, a także jakie będą największe wyzwania, które mogą czekać ich firmę na dynamicznie zmieniającym się rynku. Konsultacje biurowo-administracyjne to również możliwość poznania innych przedsiębiorców, skorzystania z ich rad oraz nauczenia się na ich błędach.

Etapy projektu:

1. Rozmowa z psychologiem - uświadomienie sobie swoich talentów, stworzenie profilu zawodowego

2. Omówienie i przygotowanie projektu wybranej działalności

3. Konsultacje marketingowe

 

 IV. WOLNI OD WIRUSÓW I PROGRAMÓW

Etapy projektu:

1.Twoje zdrowie fizyczne w Twoich rękach- świadomość zdrowego stylu życia, budowania odporności organizmu

   Akademia zdrowia - spotkania z naturoterapii - pierwsze już 21.08.2020r godz.17:00 - 20:00

2. Pozytywne myślenie i akceptacja samego siebie drogą do świadomego rozwoju

   Medytacje i elementy jogi, rozmowa z psychologiem

3. Terapie naturalne uwalniające Twoje ciało i umysł od stresów i lęków

    Mikrokinezyterapia, TRE, czaszkowo-krzyżowa

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.